Индустриални греси

Масла за дизелови двигатели на товарни автомобили  | Трансмисионни масла  | Автомобилни греси  | Хидравлични течности  | Редукторни масла  | Турбинни масла  | Индустриални греси |
Име на продукта Описание на продукта Разфасовки (литри)
Gadus S5 V100 2 / Albida EMS 2
18
GadusRail S3 EU / Alvania 2760B, Alvania LA Специализиран продукт за жп транпортни средства.
Доставя се с предварителна заявка.
180
Gadus S3 V460 1.5 / Albida HD 1.5 Високотемпературна грес oт най-високо качество, предназначена за тежки условия на работа.
Стоманодобивна, минна, циментова, хартиена и химическа,промишленост.
Бавно движещи се плъзгащи и търкалящи лагери, работещи при тежък режим на работа и при следните тежки условия: Високи натоварвания в т.ч. удaрни; Висока температура (непрекъснато над 120 °C); Високи нива на вибрации; Водна среда.
180
Gadus S2 V100Q 2 / Alvania RLQ 2
18
GadusRail S3 EUFR (Alvania 2760 B) 180kg Специализиран продукт за жп транпортни средства.

Gadus S5 T460 1.5 / Stamina HDS Диуреа грес с максимална работоспособност, за високи температури и екстремни  натоварвания
Приложение: Стоманодобивна, хартиена, химическа промишленост и производство на алуминий; Тежко натоварени, нискооборотни, плъзгащи и търкалящи лагери, работещи при тежки условия, особено в херметично или полухерметично уплътнени лагери, които не се обслужват; Лагери на линии за непрекъснато леене на метал; Лагери на машини при производство на хартия (суха част).
0.4
18
180
Ossagol V / Gadus S4 V45AC 00/000
18
Malleus OGH Висококачествена високотемпературна грес.
Приложение: Циментови пещи с открити зъбни колела и други големи открити зъбни колела, работещи в тежки условия (висока температура, високи натоварвания). Предпочетен метод за нанасяне е шприцоването.
180
Malleus GL 95 Висококачествена грес за открити зъбни предавки  и стоманени въжета.
Приложение: Тежко натоварени открити зъбни предавки, особено такива използвани в трошачки, пещи, земекопни машини, екскаватори със стоманени въжета, морски кранове и транспортьори; Плъзгащи лагери, втулки и шарнирни оси, които се срещат в земекопните машини; Широк спектър от приложения в минна и индустриална промишленост.
18
Malleus GL 205 Висококачествена грес за открити зъбни предавки  и стоманени въжета.
Приложение: Тежко натоварени открити зъбни предавки, особено такива използвани в трошачки, пещи, земекопни машини, екскаватори със стоманени въжета, морски кранове и транспортьори; Плъзгащи лагери, втулки и шарнирни оси, които се срещат в земекопните машини; Широк спектър от приложения в минна и индустриална промишленост.
18
204
Darina R 2 / Gadus S2 U460L 2 Високотемпературна грес за индустриални лагери.
Приложение: Shell Darina R2 е разработена основно за приложение в бавнооборотни тежко натоварени плъзгащи лагери и среднооборотни търкалящи лагери при високи температури, като вентилационни системи, сушилни системи, автоклави и др.
Високотемпературното приложение на много металоорганични органични сгъстители зависи от типа на сгъстителя. Тези сгъстители при висока температура могат да се разрушат и да нарушат структурата на греста, което води до влошаване на смазочната способност и изтичане на греста от лагерния възел. Специалният неорганичен сгъстител на Shell Gadus S2 U460L има много висока температура на разрушаване. Той контролира изпаряемостта и окислителната стабилност на базовото масло и по този начин удължава живота на греста и позволява работа при висока температура.
18
Alvania WR 2 / Gadus S2 V220AC 2 Универсална индустриална грес за високи натоварвания.
Прилага се за тежко натоварени плъзгащи и търкалящи лагери, работещи при следните условия: висок товар; висока температура; ударно натоварване; присъствие на вода.
18
180
Alvania RL 3 / Gadus S2 V100 3 Многофункционална грес премиум качество.
18
180
Alvania RL 2 / Gadus S2 V100 2 Многофункционална грес премиум качество.

18
Alvania GL 00 / Gadus S2 V220 00 Висококачествена универсална редукторна грес.
Приложение: Машиностроене, стоманодобив, въгледобив, рудодобив, производство на хартия, цимент и др.; Малки закрити зъбни предавки широко разпространени в повечето сектори на индустрията.
18
Alvania EP(LF) 2 / Gadus S2 V220 2 Многофункционална грес премиум качество за екстремно налягане.
Oбласти на приложение: Общо машиностроене, стоманодобивна, минна, хартиена и циментова промишленост, и много други; Плъзгащи и търкалящи лагери с тежък режим на работа в условия на натоварване при средно високи температури.
18
180
Alvania EP(LF) 1 / Gadus S2 V220 1 Многофункционална грес премиум качество за екстремно налягане.
Oбласти на приложение: Общо машиностроене, стоманодобивна, минна, хартиена и циментова промишленост, и много други; Плъзгащи и търкалящи лагери с тежък режим на работа в условия на натоварване при средно високи температури.
18
180
Albida SDM 1 / Gadus S3 V770D 1 Високотемпературна грес oт най-високо качество, предназначена за много тежки условия на работа
180
Albida EP 2 / Gadus S3 V220C 2 Многофункционална грес oт най-високо качество, предназначена за високо налягане
Shell Gadus S3 V220C e предназначена за смазване на лагери, подложени на високи работни температури и натоварвания.
ASTM D 4950-08 GC-LB
18
Върни се най-горе