Хидравлични течности

Масла за дизелови двигатели на товарни автомобили  | Трансмисионни масла  | Автомобилни греси  | Хидравлични течности  | Редукторни масла  | Турбинни масла  | Индустриални греси |
Име на продукта Описание на продукта Разфасовки (литри)
Naturelle HF-E 46
20
Naturelle HF-E 32
209
Tellus S4 VX 32 / Tellus Arctic 32
20
Tellus S4 ME 46 / Tellus EE 46
209
Irus DU 68 Висококачествени трудно запалими хидравлични течности.
Shell Irus DU представляват усъвършенствани синтетични анхидридни трудно запалими хидравлични течности на базата на органични естери и изпитани добавки.
209
Irus C Пожароустойчива хидравлична течност тип HFC.
Shell Irus Fluid C представлява усъвършенствана водно-гликолна пожароустойчива хидравлична течност, съдържаща мощни добавки, които повишават нейните антикорозионни, антиокислителни и противоизносващи свойства. Водното съдържание е приблизително 40 %.
209
Tellus TD 46 / Tellus S2 VA 46 Хидравлично масло с миещи свойства за тежки експлоатационни условия и широк температурен обхват на приложение.
HVLPD - DIN 51524, L-HV - ISO 6743/4, ISO 11158 HV, ASTM 6158-05 HV, GB 111181-1-94 HV.
209
Tellus T 68 / Tellus S2 V 68 Хидравлични масла с широк температурен обхват на приложение.
Области на приложение: Хидростатични и хидродинамични системи, подложени на резки промени в околната температура, или при които се изисква минимална промяна на вискозитета при колебания в температурата.
CINCINATI P-68 (ISO 32), CINCINATI P-70 (ISO 46), CINCINATI P-69 (ISO 68), DENISON HF-0, DENISON HF-1, DENISON HF-2, Eaton (Vickers) M-2950 S, Eaton (Vickers) I286 S.
Шведски стандарт SS 15 54 34 AM, ISO 11158, AFNOR NF-E 48-603.
209
Tellus T 46 / Tellus S2 V 46 Хидравлични масла с широк температурен обхват на приложение.
Области на приложение: Хидростатични и хидродинамични системи, подложени на резки промени в околната температура, или при които се изисква минимална промяна на вискозитета при колебания в температурата.
CINCINATI P-68 (ISO 32), CINCINATI P-70 (ISO 46), CINCINATI P-69 (ISO 68), DENISON HF-0, DENISON HF-1, DENISON HF-2, Eaton (Vickers) M-2950 S, Eaton (Vickers) I286 S.
Шведски стандарт SS 15 54 34 AM, ISO 11158, AFNOR NF-E 48-603.
20
209
Tellus T 32 / Tellus S2 V 32 Хидравлични масла с широк температурен обхват на приложение.
Области на приложение: Хидростатични и хидродинамични системи, подложени на резки промени в околната температура, или при които се изисква минимална промяна на вискозитета при колебания в температурата.
CINCINATI P-68 (ISO 32), CINCINATI P-70 (ISO 46), CINCINATI P-69 (ISO 68), DENISON HF-0, DENISON HF-1, DENISON HF-2, Eaton (Vickers) M-2950 S, Eaton (Vickers) I286 S.
Шведски стандарт SS 15 54 34 AM, ISO 11158, AFNOR NF-E 48-603.
20
209
Tellus T 15 / Tellus S2 V 15 Хидравлични масла с широк температурен обхват на приложение.
Области на приложение: Хидростатични и хидродинамични системи, подложени на резки промени в околната температура, или при които се изисква минимална промяна на вискозитета при колебания в температурата.
CINCINATI P-68 (ISO 32), CINCINATI P-70 (ISO 46), CINCINATI P-69 (ISO 68), DENISON HF-0, DENISON HF-1, DENISON HF-2, Eaton (Vickers) M-2950 S, Eaton (Vickers) I286 S.
Шведски стандарт SS 15 54 34 AM, ISO 11158, AFNOR NF-E 48-603.
209
Tellus S 100 / Tellus S3 M 100 Висококачествени хидравлични масла без съдържание на цинк.
Области на приложение: Основно в индустриални, мобилни и флотски хидравлични системи.
Denison HF-0, Rexroth, Vickers M-2950-S (мобилни системи), I -286-S (индустриални системи), Cincinnati Milarcon P68, P69, P70, ISO 11158.
209
Tellus S 68 / Tellus S3 M 68 Висококачествени хидравлични масла без съдържание на цинк.
Области на приложение: Основно в индустриални, мобилни и флотски хидравлични системи.
Denison HF-0, Rexroth, Vickers M-2950-S (мобилни системи), I -286-S (индустриални системи), Cincinnati Milarcon P68, P69, P70, ISO 11158.
209
Tellus S 46 / Tellus S3 M 46 Висококачествени хидравлични масла без съдържание на цинк.
Области на приложение: Основно в индустриални, мобилни и флотски хидравлични системи.
Denison HF-0, Rexroth, Vickers M-2950-S (мобилни системи), I -286-S (индустриални системи), Cincinnati Milarcon P68, P69, P70, ISO 11158.
209
Tellus S 32 / Tellus S3 M 32 Висококачествени хидравлични масла без съдържание на цинк.
Области на приложение: Основно в индустриални, мобилни и флотски хидравлични системи.
Denison HF-0, Rexroth, Vickers M-2950-S (мобилни системи), I -286-S (индустриални системи), Cincinnati Milarcon P68, P69, P70, ISO 11158.
209
Tellus 68 / Tellus S2 M 68 Висококачествени минерални хидравлични масла с висок вискозитетен индекс, признати като стандарт в областта на промишлената хидравлика и системите за енергопренасяне чрез течни флуиди.
CINCINNATI P-68 (ISO 32), CINCINNATI P-70 (ISO 46), CINCINNATI P-69 (ISO 68), DENISON HF-0, DENISON HF-1, DENISON HF-2, Eaton (Vickers) M-2950 S, Eaton (Vickers) I-286 S.
ISO 11158 - тип HM, AFNOR NF E 48602/48603, АSТМ D 6158 - D 2070, Swedish Standard SS 15 54 34 AM, GM LS/2, Rexroth Bosch RE 90 220 -1/03.03, Linde, Danfoss и др.
20
209
Tellus 46 / Tellus S2 M 46 Висококачествени минерални хидравлични масла с висок вискозитетен индекс, признати като стандарт в областта на промишлената хидравлика и системите за енергопренасяне чрез течни флуиди.
CINCINNATI P-68 (ISO 32), CINCINNATI P-70 (ISO 46), CINCINNATI P-69 (ISO 68), DENISON HF-0, DENISON HF-1, DENISON HF-2, Eaton (Vickers) M-2950 S, Eaton (Vickers) I-286 S.
ISO 11158 - тип HM, AFNOR NF E 48602/48603, АSТМ D 6158 - D 2070, Swedish Standard SS 15 54 34 AM, GM LS/2, Rexroth Bosch RE 90 220 -1/03.03, Linde, Danfoss и др.
20
209
Tellus 32 / Tellus S2 M 32 Висококачествени минерални хидравлични масла с висок вискозитетен индекс, признати като стандарт в областта на промишлената хидравлика и системите за енергопренасяне чрез течни флуиди.
CINCINNATI P-68 (ISO 32), CINCINNATI P-70 (ISO 46), CINCINNATI P-69 (ISO 68), DENISON HF-0, DENISON HF-1, DENISON HF-2, Eaton (Vickers) M-2950 S, Eaton (Vickers) I-286 S.
ISO 11158 - тип HM, AFNOR NF E 48602/48603, АSТМ D 6158 - D 2070, Swedish Standard SS 15 54 34 AM, GM LS/2, Rexroth Bosch RE 90 220 -1/03.03, Linde, Danfoss и др.
20
209
Tellus 22 / Tellus S2 M 22 Висококачествени минерални хидравлични масла с висок вискозитетен индекс, признати като стандарт в областта на промишлената хидравлика и системите за енергопренасяне чрез течни флуиди.
CINCINNATI P-68 (ISO 32), CINCINNATI P-70 (ISO 46), CINCINNATI P-69 (ISO 68), DENISON HF-0, DENISON HF-1, DENISON HF-2, Eaton (Vickers) M-2950 S, Eaton (Vickers) I-286 S.
ISO 11158 - тип HM, AFNOR NF E 48602/48603, АSТМ D 6158 - D 2070, Swedish Standard SS 15 54 34 AM, GM LS/2, Rexroth Bosch RE 90 220 -1/03.03, Linde, Danfoss и др.
20
Tellus 100 / Tellus S2 M 100 Висококачествени минерални хидравлични масла с висок вискозитетен индекс, признати като стандарт в областта на промишлената хидравлика и системите за енергопренасяне чрез течни флуиди.
CINCINNATI P-68 (ISO 32), CINCINNATI P-70 (ISO 46), CINCINNATI P-69 (ISO 68), DENISON HF-0, DENISON HF-1, DENISON HF-2, Eaton (Vickers) M-2950 S, Eaton (Vickers) I-286 S.
ISO 11158 - тип HM, AFNOR NF E 48602/48603, АSТМ D 6158 - D 2070, Swedish Standard SS 15 54 34 AM, GM LS/2, Rexroth Bosch RE 90 220 -1/03.03, Linde, Danfoss и др.
20
209
Върни се най-горе